Τεταρταῖος πυρετὸς γιὰ τοὺς «παραιτηθεῖτε»

Ἡ ἀποστολὴ ἑκατοντάδων χιλιάδων μηνυμάτων, γιὰ συμμετοχὴ στὸ κίνημα «παραιτηθεῖτε» σὲ Σύνταγμα καὶ Λευκὸ Πύργο, προκάλεσε τεταρταῖο πυρετὸ στὸ Μαξίμου∙ εἶχαν πιστέψει ὅτι μὲ τὴν ἀποδοκιμασία του ἀπ’ τὸν παιδοβούβαλο θὰ τὸ ἀποδυνάμωναν, ἀλλὰ αὐτὸ ἀποτέλεσε θρυαλίδα καὶ ἐξόργισε καὶ ὅσους δὲν εἶχαν σκοπὸ νὰ συμμετάσχουν. Ἡ κυβέρνηση ἀποδεικνύει ὅτι τρέμει τὴν λαϊκὴ ἐξέγερση καὶ προσπαθεῖ νὰ τὴν παρεμποδίσει μὲ κάθε μέσο∙ ὁ λόγος εἶναι ἁπλός, διότι θὰ ἐπιβεβαιώσει τὴν λαϊκὴ ἐξέγερση καὶ τὴν πολιτικὴ ἐξαφάνιση τοῦ Ναπολεοντίσκου. Ἄλλωστε αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος τῆς λογοκρισίας τῆς διαπλοκῆς καὶ ἀποκρύψεως τῶν πραγματικῶν δημοσκοπήσεων. Σὲ δύο μέρες θὰ δοῦμε. Ἡ κατάρρευση τοῦ προηγούμενου σοσιαλιστοῦ πρωθυπουργοῦ ἄρχισε μὲ τοὺς «ἀγανακτισμένους», ποὺ στὴν ἀρχὴ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἦταν ἀντίθετός τους.