Ὁμαδικὲς ἀπολύσεις πλέον

Οἱ ὁμαδικὲς ἀπολύσεις ἔρχονται, μαζὶ μὲ ἄλλες πολλὲς μεταρρυθμίσεις στὴν ἀξιολόγηση τοῦ Σεπτεμβρίου κι αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸν μεγάλο πονοκεφαλο τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ ἡ ἐκταμίευση τῆς πρώτης δόσεως θὰ γίνει μέσα στὸν μῆνα, ἀλλὰ τὰ χρήματα θὰ διατεθοῦν γιὰ τὴν ἐξόφληση τῶν ληγόντων ὁμολόγων καὶ τὴν πληρωμὴ τῶν ὀφειλῶν τοῦ δημοσίου, ἀλλὰ ὑπὸ τὴν αὐστηρὰ ἐπίβλεψη τῶν δανειστῶν, κάθε πληρωμὴ θὰ ἐλέγχεται καὶ θὰ γίνεται ἡ ἑπόμενη. Οἱ δυνατότητες κομματικῶν ἐξυπηρετήσεων τῶν κρατικοδίαιτων εἶναι ἐλάχιστες ἢ μηδαμινές∙ αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸ Φθινόπωρο οἱ συνθῆκες θὰ εἶναι τρισχειρότερες, μὲ τὴν πλημμυρίδα τῶν λογαριασμῶν καὶ τῶν δαπανῶν στὰ νοικοκυριά. Ἑπομένως σκέπτονται πολλοὶ στὸ Μέγαρο Μαξίμου τὴν παραίτηση καὶ προσφυγὴ στὶς κάλπες.