Στουρνάρα, ἄμεση παρέμβαση

Σὲ ἄμεση παρέμβαση, γιὰ τὴν πρέπουσα οἰκονομικὴ πολιτικὴ τῆς χώρας, προέβη ὁ Διοικητὴς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, μὲ ἐπίκαιρo ἄρθρο του∙ ὁ Γιάννης Στουρνάρας ὑπογράμμισε ὅτι πρέπει νὰ μειωθοῦν τὰ πρωτογενῆ πλεονάσματα σὲ 2% ἀπὸ 3,5%, ποὺ ζητάει τὸ κουαρτέτο καὶ εἶχε ὑπουστεῖ ὁ ἴδιος ὡς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἐπὶ διετία, διότι ἔτσι θὰ ἀποδεσμευθοῦν πόροι γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ζητήσεως στὴν ἀγορά. Ἀλλὰ προσθέτει ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη προηγουμένως ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν οἰκονομία τῆς χώρας, διότι διαφορετικὰ δὲν ἔρχονται ξένες ἐπενδύσεις καὶ οὔτε βγάζουν οἱ Ἕλληνες τὶς ἀποταμιεύσεις τους ἀπ’ τὰ μπαοῦλα καὶ τὰ σεντούκια∙ γνωρίζει ἄριστα, ὅτι μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο δὲν ἀποκαθίσταται ἐμπιστοσύνη. Δεδομένο αὐτό.