Μητσοτάκης, σύντομα κάλπη

Ἡ προσφυγὴ στὴν λαϊκὴ ἑτυμηγορία ἔρχεται πολὺ πιὸ σύντομα ἀπὸ ὅ,τι πιστεύει ἡ κυβέρνηση, δήλωσε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης μὲ ὁμιλία του στὴν Βουλὴ καὶ κατέστησε προσωπικὰ ὑπεύθυνο τὸν πρωθυπουργὸ γιὰ ὅσα μεθοδεύουν στὸ Σύνταγμα οἱ γνωστοὶ μπαχαλάκηδες∙ Εἶναι κατανοητός, εἶπε, ὁ πανικὸς τῆς κεβερνήσεως, διότι καμμία ἄλλη δὲν ἔχει βρεθεῖ σὲ κατάσταση τέτοιας ἀνυποληψίας, ὅταν κυνηγοῦν μὲ τὶς κλωτσιὲς τοὺς ὑπουργούς, ἂν καὶ ἡ Νέα Δημοκρατία ἀποδοκιμάζει τὰ γεγονότα, ἔστω κι ἂν ἀπευθύνονται στὸν χειρότερο ὑπουργὸ Ὑγείας στὴν ἱστορία∙ ἡ κυβέρνηση μᾶς ἔχει ἐπαναφέρει στὴν ὕφεση, ἐνῶ εἶχε πετύχει τὴν ἀνάκαμψη πρὶν ἀπὸ ἑνάμισυ χρόνο, μὲ ἀποκλειστικὴ εὐθύνη τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἐνῶ χαρακτήρισε προσχηματικὸν τὸν ἀναπτυξιακὸ νόμο, διότι προβλέπει χρηματοδότηση ἐπενδύσεων 450 ἑκατομμυρίων, ὅταν ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ ἑκατὸ δίς. Ἡ ὁμιλία εἶχε ἀντίκτυπο, ἐνῶ καὶ οἱ ξένοι ἀναγκωρίζουν, ὅτι μόνο ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεῖ νὰ φέρει τὴν ἀνάπτυξη.