Φυγὴ ψηφιακῶν ἑταιρειῶν

Ἡ φυγὴ ἀπ’ τὴν χώρα μας τῶν ψηφιακῶν ἑταιρειῶν γενικεύεται τὸ τελευταῖο δεκαοκτάμηνο, παρὰ τὴν προσέλκυσή τους προηγουμένως, ἐπειδὴ ἔχουν διαπιστώσει ὅτι τὰ Ἑλληνόπουλα εἶναι πιὸ παραγωγικά, ὅταν ἐργάζονται σὲ περιβάλλον μὲ γλῶσσα τὴν ἑλληνική∙ τὸ πρακτορεῖο Bloomberg ἀφιέρωσε μεγάλη ἀνάλυση γιὰ τὸ πρόβλημα καὶ ἀναφέρει τρεῖς λόγους, τὴν συνεχῆ ἀλλαγὴ τῆς φορολογίας, τὴν ἀποπνικτικὴ γραφειοκρατία καὶ τὴν πρόσφατη αὔξηση τῶν φορολογικῶν συντελεστῶν. Αὐτὰ χαρακτηρίζονται ὡς συστηματικὴ προσπάθεια ὑπονομεύσεως τῆς ἐγκαταστάσεώς τους στὴν χώρα, διότι ἔχουν πλημμυρίσει οἱ γειτονικὲς χῶρες ἀπὸ ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις∙ πολλὲς μάλιστα ἐγκαθιστοῦν τὴν ἕδρα τους σὲ Βουλγαρία, Σκόπια, Κύπρο, ἀλλὰ διατηροῦν τὰ κέντρα ἐρευνῶν στὴν Ἑλλάδα, διότι ἀξιοποιοῦν τὴν γλῶσσα τῶν ἐρευνητῶν τους.