Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἰσχυρὲς ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ τὶς πρῶτες δημοσκοπήσεις ποὺ δείχνουν ἐνίσχυση τοῦ ναὶ στὸ δημοψήφισμα τῆς Βρεταννίας∙ τὸ εὐρὼ βελιτώθηκε στὰ 1,1324 δολλάρια καὶ 118,4250 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 50,13, ἀλλὰ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1283,25. Οἱ ἐπενδυτὲς ἐπέδειξαν χαλαρότητα καὶ ξανοίχθηκαν σὲ τοποθετήσεις, ἂν καὶ παραμένουν οἱ ἐπιφυλάξεις, διότι δὲν θεωροῦνται δεδομένες οἱ προτιμήσεις τῶν Βρεταννῶν∙ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν στὴν Ἰταλία καὶ ἡ νίκη τῶν εὐρωσκεπτικιστῶν στὴν Ρώμη καὶ στὸ Τορίνο ἔχει ἄμεσο ἀντίκτυπο καὶ στὴν Ἀγγλία. Τὸ ρεῦμα τῆς ἀμφισβητήσεως διαχέεται καὶ στὶς ἄλλες χῶρες, ὅταν μάλιστα καλλιεργεῖται ἀπὸ πολλὰ κυκλώματα καὶ περισσότερο ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ μὲ τὰ παρακλάδια της στὴν Εὐρώπη∙ ἡ ἀπειλὴ τῶν Σκώτων ὅτι θὰ ἀνεξαρτηποιηθοῦν θεωρεῖται ἰσχυρὸ ἀντίβαρο στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας. Φοβοῦνται ὅτι μπορεῖ νὰ ἀνοίξουν οἱ ἀσκοὶ τοῦ Αἰόλου στὴν εὔθραυστη ἐσωτερικὴ ἰσορροπία της.