Βρεταννία, μάχη ἐντυπώσεων

Στὴν μάχη τῶν ἐντυπώσεων ἐξανλτήθηκαν τὴν παραμονὴ στὴν Βρεταννία γιὰ τὸ δημοψήφισμα∙ οἱ τελευταῖες δημοσκοπήσεις ἔφεραν ἀμφίρροπα τὰ ἀποτελέσματα, ἀλλὰ οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ ὄχι δείχνουν, μὲ τὴν κατακλυσμὸ τῆς προπαγάνδας τους, ὅτι διαθέτουν περισσότερα χρήματα καὶ πλημμυρίζουν τὰ μέσα μαζικῆς ἐπικοινωνίας μὲ τὴν προβολὴ τῶν ἐπιχειρημάτων τους. Οἱ προβλέψεις δὲν ἔχουν σημασία πλέον, ἐνῶ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν προετοιμασθεῖ γιὰ κάθε ἐνδεχόμενο, ὅπως καὶ οἱ μεγάλες ἐπιχειρήσεις∙ στὴν Σκωτία οἱ ὀπαδοὶ τῆς ἀνεξαρτησίας της ἀναμένουν μὲ χαρὰ τὸ ὄχι, ὥστε τὴν ἑπομένη νὰ προκηρύξουν δημοψήφισμα γιὰ τὴν ἀπόσπασή τους ἀπ’ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο καὶ τὴν ἔναρξη διαπραγματεύσεων γιὰ ἔνταξη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ὁ μεγάλος χαμένος, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἀποτελέσματος, μᾶλλον εἶναι ὁ Νταίηβιντ Κάμερον, ποὺ εἶναι καὶ ὁ ἐμπνευστὴς τοῦ δημοψηφίσματος∙ ἐὰν κερδίσει τὸ ὄχι, δύσκολα παραμένει στὴν πρωθυπουργία, παρ’ ὅσα ἰσχυρίζεται∙ ἐὰν τὸ ναὶ θὰ εἶναι ὁριακὴ νίκη.