Ἀποχώρηση τῆς Βρεταννίας

Οἱ Βρεταννοὶ ψήφισαν ὑπὲρ τῆς ἀποχωρήσεως ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, μὲ 51,8% πρὸς 48,2%, μετὰ ἀπὸ 43 χρόνια προβληματικῆς συμμετοχῆς, ἐνῶ τίθεται πλέον ζήτημα ἀκεραιότητος τῆς χώρας, καθὼς ἡ Σκωτία ψήφισε παραμονή, 62% πρὸς 38% καὶ ἡ Βόρειος Ἰρλανδία ἐπίσης, 56%, 44%, ἀλλὰ ἡ Εὐρώπη ἀλλάζει σελίδα στὴν ἱστορία της∙ τὸ Γερμανικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν χαρακτήρισε, «ἄσχημη τὴν μέρα γιὰ τὴν Εὐρώπη», ἐνῶ στὴν Ἰαπωνία τὸ Χρηματιστήριο ἔπεσε κατὰ 7% καὶ ἡ στερλίνα ὑποτιμήθηκε κατὰ 10%. Οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἐξόδου προβλέπεται ὅτι θὰ διαρκέσουν δύο χρόνια, ἐνῶ δὲν παρουσιάσθηκε καμμία ἐκδήλωση μιμήσεώς της στὰ ἀτλαντίζοντα μέλη καὶ ὁ Νταίηβιντ Κάμερον ἄργησε στὶς δηλώσεις του, ἀλλὰ προβλέπεται παραίτησή του, ἐνῶ οἱ Εὐρωπαῖοι ἀναμένουν τὴν ἀντίδρασή του γιὰ τὶς δηλώσεις τους. Πάντως οἱ ἀτλαντίζοντες δὲν εἶχαν ἀντιδράσει γιὰ μίμησή της. Ἡ διατήρηση τῆς συνοχῆς καὶ ἑνότητος ἐπιδιώκεται.