Τηλεοράσεις, γελοιοποίηση

Στὴν πλήρη γελοιοποίηση τῶν ἰδίων καὶ τῆς χώρας κατέληξε ὁ φασιστικῆς νοοτροπίας διαγωνισμὸς γιὰ τὶς ἄδειες τῶν τηλεοράσεων∙ ὅλα ἔγιναν γιὰ ἕναν καὶ μόνο σκοπό, γιὰ τὴν ἐξαγγελία τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν Θεσσαλονίκη γιὰ διανομὴ τῶν 246 ἑκατομμυρίων εὐρὼ στοὺς φτωχούς. Ἀλλὰ στὴν συμπρωτεύουσα ἐλάχιστοι τὸ κατάλαβαν διότι ἡ πόλη εἶχε πλημμυρίσει ἀπὸ δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτῶν καὶ πέντε χιαλιάδες ἀστυνομικούς∙ οὔτε οἱ συνταγματάρχες δὲν ἐπέβαλαν τέτοια ἀστυνομοκρατία, μὲ τὸν μιμητή τους νὰ τὸν κρατᾶνε σὲ ἀπόσταση ἀσφαλείας ἀπ’ τὸν λαό. Τὸ ἔχει καταλάβει καὶ ὁ ἴδιος, δὲν σώζεται μὲ τέτοια μέτρα∙ τὸ πιθανώτερο εἶναι ὅτι τὸν «ἔχουν κόψει» καὶ οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι καὶ τὸν ἄφησαν ἕρμαιο τῆς τύχης του.