Ἐπίδειξη ἀπροκαλύπτου ὁλοκληρωτικῆς ἤθους

Ἡ ἀπροκάλυπτη ἐπίδειξη ὁλοκληρωτικῆς νοοτροπίας ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο στὴν Θεσσαλονίκη –μὲ τὸν ἀποκλεισμὸ παραδοσιακῶν ἐφημερίδων ἀπ’ τὶς ἐρωτήσεις καὶ τὴν φασιστικὴ παρέμβαση στὸ ἔργο τῆς δικαιοσύνης, στὸ ΣΤΕ γιὰ τὶς τηλεοπτικὲς ἄδειες- ἦταν προσωπική του ἐπιλογή, καθὼς τὸν ἀκολούθησαν πολλοὶ ὑπουργοί του∙ ἔδωσε δηλαδὴ ἐντολὴ στὴν κυβέρνησή του νὰ ἐφαρμόσουν κάθε αὐταρχικὸ μέτρο καὶ νὰ μεταφέρουν στὰ στελέχη τους τὴν ἄποψη αὐτή. Ἀπευθύνεται στὶς ὁμαδοῦλες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιὰ τὴν συσπείρωσή τους καὶ τὴν στήριξη τοῦ Ναπολεοντίσκου, γιὰ τὴν ἐπιβίωσή του καὶ τὴν δική τους, μὲ τὴν καταλήστευση τοῦ κράτους, εὐλογώντας κάθε παρανομία, σὲ προσωπικὸ καὶ κοινωνικὸ ἐπίπεδο. Πάντως προβλέπονται πολὺ ἐνδιαφέρουσες οἱ ἑπόμενες μέρες μέχρι τὴν ἔκρηξη τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων∙ πολλὰ κυοφοροῦνται καὶ τίποτε δὲν ἀποκλείεται.