Γάλλοι κατὰ τρομοκρατίας

Ὁ Γάλλος πρόεδρος ἐμφανίζεται φιλικὸς πρὸς τὸν Ναπολεοντίσκο, διότι εἶναι ὁ μόνος σχεδὸν ποὺ τὸν ἀναγνωρίζει, ἐνῶ καὶ στὴν χώρα του ἔχει καταποντισθεῖ ἠ δημοτικότης του, ἀλλὰ ἡ ἀπόπειρα ἀνατινάξεως τοῦ σταθμοῦ Γκὰρ Ντὲ Λυὸν τοὺς ἔχει ἀνησυχήσει πάρα πολύ∙ ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση ὅμως εἶναι πολὺ αὐστηρή, κυρίως στὸ θέμα τῆς τρομοκρατίας. Στὸ Παρίσι ὁ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν συναντήθηκε μὲ τοὺς δικούς μας, Μεταναστεύσεως καὶ Δημοσίας Τάξεως καὶ τοὺς ἐπισήμανε τὴν ἀνάγκη στενῆς καὶ ἀποτελεσματικῆς συνεργασίας τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν μὲ τὶς εὐρωπαϊκὲς στὰ θέματα αὐτά∙ οἱ Γάλλοι ἔχουν στείλει στὴν Ἑλλάδα τριακόσιους ἀστυνομικούς, ἀλλὰ δὲν βρίσκουν τὴν πρέπουσα ἀνταπόκριση ἀπ’ τοὺς Ἕλληνες. Ἦταν πολὺ αὐστηρὸς ὁ Μπερνὰρ Καζνέβ.