Κρίσιμο ἄτυπο Εὐρωσυμβούλιο

Τὸ ἄτυπο Εὐρωσυμβούλιο τὴν Παρασκευὴ στὴν Μπρατισλάβα, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν 27 ἡγετῶν, θεωρεῖται ἐξαιρετικὰ κρίσιμο, διότι εἶναι τὸ πρῶτο χωρὶς τὴν Βρεταννία καὶ μετὰ τὸ δημοψήφισμά της γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ οἱ προεργασίες εἶναι ἐντατικές, μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ νὰ συναντᾶ αὔριο τὸν Φρανσουὰ Ὁλλάντ, ἐνῶ τὸν ἔχει συναντήσει πρὸ ἡμερῶν, μὲ τοὺς Ματτέο Ρέντσι καὶ Μαριάννο Ραχόι καὶ εἶχε τὴν Κυριακὴ σύσκεψη μὲ ἄλλους πέντε ἡγέτες στὸ Βερολίνο. Τὰ θέματα εἶναι, ἡ ἀνασυγκρότηση τῆς Ἑνώσεως σὲ ἰσχυρὴ καὶ προστατευόμενη Εὐρώπη, στὸ ἐσωτερικὸ καὶ διεθνῶς∙ στὸ ἐσωτερικό, μὲ τὴν κοινωνικὴ συνοχὴ καὶ τὴν καταπολέμηση τῆς τρομοκρατίας∙ διεθνῶς, μὲ ἑνιαία στάση στὸ μεταναστευτικὸ καὶ στὴν ἑνιαία ἄμυνα. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἀπέφυγε νὰ μετάσχει στὴν σύσκεψη τοῦ Βερολίνου, διότι εἶχε τὴν συνέντευξη στὴν Θεσσαλονίκη! κι ἄφησε τὴν χώρα χωρὶς ἐκπροσώπηση. Τόσο ἐνδιαφέρεται γιὰ τὰ σοβαρὰ θέματά μας.