Ἀντιντόμπινγκ Ὀλυμπιακῶν

Ἡ παραβίαση τῶν κανόνων ἀντιντόμπινγκ στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες προσλαμβάνει νέες διαστάσεις∙ μετὰ τὶς καταγγελίες κατὰ τῆς Ρωσίας καὶ τοῦ ἀποκλεισμοῦ πολλῶν ἀθλητῶν της ἀπ’ τὸ Ρίο, ἔρχονται οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὴν ἀπόκρυψη ντόμπινγκ Ἀμερικανῶν ἀθλητῶν. Ἡ WADA, ἁρμόδια διεθνὴς Ἐπιτροπὴ γιὰ τὸ θέμα, ἀνακοίνωσε ὅτι οἱ ἀποκαλύψεις ἔγιναν ἀπὸ ρωσικὰ μέσα καὶ εἶναι προϊόντα ὑποκλοπῶν, ἀλλὰ δὲν διευκρίνισε τοῦ ἂν ἰσχύουν οἱ καταγγελίες, οἱ ὁποῖες δημοσιεύουν τὰ ἰατρικὰ πιστοποιητικὰ γιὰ τέσσερες Ἀμερικανίδες ἀθλήτριες μὲ χρυσὸ μετάλλιο μάλιστα∙ ἡ ἀπόκρυψη δὲν εἶναι εὔκολη καὶ μᾶλλον θὰ προχωρήσει, διότι καὶ ἄλλες ἀντιπροσωπεῖες ἐνδιαφέρθηκαν γιὰ τὸ πρόβλημα. Ἡ Οὐάσιγκτον βρίσκεται σὲ δύσκολη θέση, διότι κινδυνεύει μὲ ἀνάκληση τῶν μεταλλίων καὶ τὴν λήψη προσθέτων μέτρων κατὰ τῶν ὑπευθύνων τῆς ἀποκρύψεως τῶν στοιχείων.