Μητσοτάκης, ἐκστρατεία ἀναγεννήσεως τοῦ τόπου

Ὡς ἐκστρατεία ἀναγεννήσεως τοῦ τόπου χαρακτηρίζεται ἀπ’ τοὺς πολιτικοὺς κύκλους ἡ τριήμερη παρουσία τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στὴν Θεσσαλονίκη∙ ἤδη ἡ κατάρρευση τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀναγνωρίζεται κι ἀπ’ τοὺς ἀριστεροὺς δόκτορες τῆς προπαγάνδας του, καθὼς ἡ διαρροὴ ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ γίνεται χειμαρρώδης καὶ πολλοὶ δὲν ἀποκλείουν τὴν ἀντιστροφὴ τοῦ 2012. Οἱ Πασοκογενεῖς ψηφοφόροι φεύγουν πρῶτοι καὶ στρέφονται πρὸς τὴν Νέα Δημοκρατία καὶ τὸ ΠΑΣΟΚ, τὸ ὁποῖο διεκδικεῖ τὴν δεύτερη θέση καὶ πάλι∙ ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως ἔχει προγραμματίσει συναντήσεις μὲ τὶς παραγωγικὲς τάξεις, ὁμιλία στὴν ΔΕΘ, καὶ συνέντευξη τύπου ὅπου θὰ ἀναλύσει, χωρὶς περιττὲς ὑποσχέσεις, λεπτομερῶς τὸ οἰκονομικὸ καὶ κοινωνικὸ πρόγραμμά του. Ἡ ταύτισή του μὲ τὸ Εὐρωσυμβούλιο τῆς Μπρατισλάβας θεωρεῖται ὡς τὸ σημαντικὸ ὅπλο του.