ΣΥΡΙΖΑ, στὰ ἐνδοκομματικὰ

Στὶς ἐνδοκομματικὲς συγκρούσεις ναυαγεῖ ἴσως τὸ συνέδριο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, καθὼς δημοσίως πλέον πολλοὶ εὐρωβουλευτὲς τάσσονται κατὰ τῆς ἡγεσίας τους, ἐνῶ ἡ προσέλευση στελεχῶν στὶς προσυνεδριακὲς διαδικασίες εἶναι μηδαμινὴ καὶ πολλὲς ἀκυρώνονται∙ στὸ Μαξίμου ἐξετάζονται τὰ ἀνησυχητικὰ αὐτὰ μηνύματα, ἀλλὰ καὶ τὰ σημειώματα τῆς Κουμουνδούρου, ἀναμένοντας ἐντολές. Στὴν αὐριανὴ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ θὰ συζητηθοῦν τὰ προβλήματα, ἀλλὰ θεωρεῖται ποὺ δύσκολη πολιτικὰ ἡ ἀναβολή του γιὰ δεύτερη φορά∙ ἔχουν ἀναζητηθεῖ διάφορες λύσεις, ἀλλὰ ὅλες ἀπορρίφθηκαν, ἐνῶ φαίνεται ὅτι οἱ ἐκλογὲς ἐπιλέγονται ὡς ἡ προτιμότερη, διότι συνάδει μὲ τὸ ἀδιέξοδο μὲ τὸ κουαρτέτο καὶ τὴν πολιτικὴ κατάρρευση τοῦ Ναπολεοντίσκου. Ἄλλωστε δὲν μπορεῖ νὰ ἐπικαλεσθεῖ καὶ τὸ Εὐρωσυμβούλιο τῆς Μπρατισλάβας, διότι δὲν συμμετεῖχε στὶς προπαρασκευαστικὲς συσκέψεις, μᾶλλον ὡς προσωπικὴ ἐπιλογὴ καὶ δεσμεύσεις του ἀπέναντι στοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους∙ ἔχουν πλημμυρίσει τὴν Ἀθήνα οἱ ἀντιευρωπαῖοι προπαγανδιστὲς μὲ προβολὴ στὸν φιλικό τους τύπο.