Συρία, διαφωνίες ἐντὸς ΗΠΑ

Στὴν Ἀμερικὴ σοβαρὲς διαφωνίες ἔχουν ἐκδηλωθεῖ μεταξὺ τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ καὶ τοῦ Πενταγώνου γιὰ τὴν συμφωνία ἐκεχειρίας μὲ τοὺς Ρώσους στὴν Συρία∙ τὸ Πεντάγωνο κατηγορεῖ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν ὅτι ἔπεσε στὴν παγίδα τῶν Ρώσων καὶ ἀποδέχθηκε συμφωνία ποὺ ἀποβαίνει ὑπὲρ τοῦ Χαφὲζ Ἀσσάντ∙ ὁ Τζὼν Κέρρυ ἀπ’ τὴν πλευρά του ἀντιτείνει, ὅτι δὲν ὑπῆρχε ἄλλη λύση, διότι τὰ κυβερνητικὰ στρατεύματα κερδίζουν τὸν πόλεμο καὶ ὑπῆρχε φόβος πλήρους ἐξαφανίσεως τῶν φιλικῶν τους ὀργανώσεων. Ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ταλαντεύεται μεταξὺ τῶν δύο πλευρῶν, ἐνῶ ἡ Μόσχα κατηγορεῖ τὴν Οὐάσιγκτον, ὅτι δὲν ἐφαρμόζει τὴν συμφωνία γιὰ τὴν τροφοδοσία τῶν ἐγκλείστων ἀμάχων∙ στὴν πράξη ὅμως εἶναι τὸ Πεντάγωνο ποὺ δὲν ἀφήνει στὶς ἰσλαμικὲς ὀργανώσεις τοῦ νὰ ἐφαρμόσουν τοὺς ὅρους τῆς συμφωνίας.