Ἀποκατάσταση τοῦ κύρους

Ἡ ἀποκατάσταση τοῦ κύρους τῆς χώρας στὴν Εὐρώπη καὶ διεθνῶς εἶναι τὸ πρώτιστο καθῆκον τῆς νέας κυβερνήσεως, ὑπογράμμισε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης∙ ἔχει ξεπέσει τοὺς εἴκοσι μῆνες στὴν πλήρη ἀνυποληψία, στὸ ψέμμα καὶ στὴν ἀπάτη, ὁπότε κανένας σχεδὸν δὲν παίρνει στὰ σοβαρὰ τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ τοὺς ὑπουργούς του. Ἡ κύρια αἰτία τῆς σκληρᾶς στάσεως τῶν δανειστῶν εἶναι ἡ ἀναξιοπιστία∙ γνωρίζουν ὅτι ἡ κυβέρνηση ἄλλα λέει κι ἄλλα ἐννοεῖ καὶ ὅτι οὐδέποτε ἔχει τηρήσει τὸν λόγο της καὶ τὶς προθεσμίες ἐφαρμογῆς τοῦ οἰκονομικοῦ προγράμματος. Τὸ χειρότερο εἶναι ἡ ἄρνηση συνεργασίας στὰ κρίσιμα θέματα μεταναστεύσεως καὶ τρομοκρατίας∙ δὲν ἔχουν δώσει ἀκόμη τοὺς φακέλους τῶν γνωστῶν ἐπωνύμων Συριζαίων στελεχῶν τοῦ παρακράτους.