Ρωσία, προσοχὴ στὴν Κύπρο

Τὴν προσοχὴ στὸν χειρισμὸ τοῦ Κυπριακοῦ καὶ στὴν ἀποφυγὴ παρεμβάσεων τρίτων, ζήτησε ἡ ἐκπρόσωπος τοῦ Ρωσικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ἡ ὁποία πρόσθεσε ὅτι ἡ λύση πρέπει νὰ δοθεῖ στὰ πλαίσια τῶν ἀποφάσεων τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ∙ ἡ παρέμβαση ἔγινε εὐνοϊκὰ δεκτὴ στὴν Λευκωσία, ἀλλὰ ὄχι καὶ στὴν Ἄγκυρα, ἐνῶ ἡ Τουρκία ἐξακολουθεῖ νὰ μὴν ἀποκαλύπτει τὶς προθέσεις της, ὡς πρὸς τὰ σημεῖα συμφωνίας στὶς διακοινοτικὲς συνομιλίες. Πάντως ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης συναντᾶται στὴν Νέα Ὑόρκη μὲ τὸν Μπὰν Κιμούν, ἐνῶ θὰ ἀκολουθήσει καὶ ἄλλη μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ τοῦ Μουσταφᾶ Ἀκιντζί∙ στὴν ἕδρα τοῦ ΟΗΕ προβλέπεται ὅτι θὰ γίνει ἡ τελικὴ φάση τῶν διαπραγματεύσεων, γιὰ τὴν ρύθμιση τῶν κρισίμων θεμάτων, ὅπως εἶναι τὸ ἐδαφικὸ καὶ ἡ προεδρία. Ἡ προσέγγιση στὰ θέματα αὐτὰ δὲν ἔχει ἀνακοινωθεῖ, ἂν καὶ πιστεύεται ὅτι ἡ ἀπόσταση τῶν δύο εἶναι ἀκόμη μεγάλη.