Περίοδο Κοσκωτᾶ πλέον θυμίζει ἡ κυβέρνηση

Σὲ ἀπελπισμένες κινήσεις γιὰ ἀποφυγὴ ἐξελίξεώς της σὲ σκάνδαλο Κοσκωτᾶ ἡ Τράπεζα Ἀττικῆς ἐπιδίδεται ἡ κυβέρνηση, μὲ τὴν ἐκλογὴ ἀπ’ τὸ Διοικητικό της Συμβούλιο τοῦ Θόδωρου Πανταλάκη ὡς διευθύνοντος συμβούλου, ἐνῶ σήμερα συνέρχεται ἡ Γενικὴ Συνέλευση γιὰ τὸ θέμα∙ ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος δὲν ἔχει πεῖ τὴν τελευταία λέξη καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ ΤΕΕ ζήτησε, μὲ ἐπιστολήτου τὴν δημοσίευση τῆς ἐκθέσεως καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν νόμων, ἢ τὸν διορισμὸ Ἐπιτρόπου. Ἡ ἀντιπολίευση ζήτησε τὴν κατάθεση τῆς ἐκθέσεως στὴν Βουλή, καὶ ἡ Φραγκφούρτη ἐνδιαφέρεται εὐθέως∙ ἤδη ὁ ὑπουργὸς Δημοσίων Ἔργων διαχωρίζει τὴν θέση του καὶ ὁ ἐκλεκτὸς ὑπερθεματιστὴς ἔχει εὐνοηθεῖ ἐπὶ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως, ἀπὸ λεφτά τῶν συνταξιούχων μηχανικῶν, μὲ τρόπο σκανδαλώδη. Ὁ διορισμὸς Ἐπιτρόπου θεωρεῖται λίαν πιθανή.