Ἀνατροπὲς στὴν χαλυβουργία

Στὴν χαλυβουργία ἡ Κίνα συνεχίζει νὰ προκαλεῖ ἐκπλήξεις στὶς δυτικὲς οἰκονομίες∙ ἀπὸ δεκαετίας εἶναι πρώτη στὴν παγκόσμια παραγωγή, καλύπτοντας τὸ 50% περίπου, ἐνῶ ἡ ὑποχώρηση τῆς ζητήσεως καὶ ἡ ὕφεση ἔχουν δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα∙ προχθὲς ἀνακοίνωσε τὴν συγχώνευση δύο μεγάλων ἑταιρειῶν της τοῦ κλάδου, μὲ τὴν ἀνάδειξη τῆς δευτέρας μεγαλυτέρας διεθνῶς, μετὰ τὴν Acelor-Mittal. Ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ζήτησε τὴν συμβολὴ τοῦ Πεκίνου, γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς δυτικῆς χαλυβουργίας, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν μέτρησε καὶ πολὺ στὸν σινικὸ δράκο∙ ἄλλωστε πολλὲς παραδοσιακὲς βιομηχανικὲς χῶρες ἀδυνατοῦν νὰ συντηρήσουν τὴν χαλυβουργία τους, ὅπως τὸ Λονδίνο τὸ ὁποῖο πουλάει τὴν τελευταία του ἑταιρεία καὶ δὲν βρίσκεται ἐπὶ δεκάμηνο ἀγοραστής. Ἡ παράταση τῆς ὑφέσεως δυσκολεύει ἀκόμη περισσότερα τὰ πράγματα γιὰ τὴν βρεταννικὴ κυβέρνηση.