Προαπαιτούμενα, τροχάδην

Ἡ πολιτικὴ ρευστότης ἐπιδεινώνεται δραματικὰ καὶ ἡ κυβέρνηση τροχάδην ἐπιχειρεῖ τὴν ἐκπλήρωση τῶν προαπαιτουμένων, γιὰ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως καὶ τὴν ἔγκριση τῆς δόσεως τὸν ἄλλο μῆνα, ἀλλὰ ἐκκρεμεῖ ἡ συμφωνία γιὰ τὶς διοικήσεις τοῦ Ὑπερταμείου καὶ τῶν τραπεζῶν∙ σκοπὸς εἶναι ἡ μείωση τῶν ἐκκρεμοτήτων, ὥστε ὁ Ναπολεοντίσκος νὰ βρεθεῖ μὲ ὅσο λιγώτερα προβλήματα γίνεται μὲ τὴν ἐπάνοδό του τὴν Κυριακὴ καὶ τὴν ἐκρηκτικὴ κατάσταση στὴν κυβέρνηση καὶ στὸ κόμμα. Στὰ τηλεοπτικὰ ἀνακρούουν πρύμναν, καὶ λένε ὅτι τίποτε δὲν εἶναι ὁριστικό, ἀλλὰ τὸ σκάνδαλο τῆς Τραπέζης Ἀττικῆς κοχλάζει καὶ ἀπειλεῖ μὲ ἀνατίναξη τὴν ἀριστερὴ ἐξουσία∙ ἀποκαλύπτονται συνεχῶς νέα στοιχεῖα ποὺ θυμίζουν τὴν ὑπόθεση Κοσκωτᾶ, ἀλλὰ στὸ πολλαπλάσιο σὲ διασυνδέσεις. Ἡ προσπάθεια ἐκτονώσεως ἀποτυγχάνει παταγωδῶς, καθὼς ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ προνομιακὴ μεταχείριση τοῦ ἀριστεροῦ ἐργολάβου ὑπερβαίνει κάθε ὅριο στὴν πολιτική μας ζωὴ καὶ ἐνισχύει τὴν ἄποψη ὅτι φέρεται ὡς ἐπικυρίαρχος ὅλων.