Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ ἀνοδικὲς τάσεις, ἂν καὶ σὲ χαμηλότερο ρυθμό∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1224 δολλάρια καὶ 113,9050 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 48,45, μὲ σταθερὸ τὸν χρυσό, 1320,85. Ἡ συμφωνία τοῦ ΟΠΕΚ στὴν Ἀλγερία, γιὰ μείωση κατὰ 33 ἑκατομμύρια βαρέλια τῆς παραγωγῆς του, προκάλεσε ἐλαφρὰ ἐνίσχυση τῆς ζητήσεως, ἀλλὰ οἱ καταναλωτὲς εἶναι ἐπιφυλακτικοί, διότι δὲν ἔχουν δηλώσει οἱ ἐκτὸς τοῦ ὀργανισμοῦ χῶρες, ἐὰν θὰ ἀκολουθήσουν καὶ αὐτές∙ ἀντιθέτως στὴν Εὐρώπη οἱ πολυεθνικὲς συνεχίζουν τὴν διαρροή τους ἀπ’ τὸ Λονδίνο, ἐνῶ βελτιώνεται τὸ ἐπενδυτικὸ κλίμα στὴν Γερμανία, παρὰ τὴν ἀνακοίνωση τῆς Commerzbank, ὅτι θὰ προβεῖ σὲ 9000 ἀπολύσεις προσωπικοῦ. Ὁ ἰνδικὸς στρατὸς ἔπληξε προχθὲς πακιστανικὲς θέσεις στὸ Κασμίρ, σὲ ἀπάντηση ἐπιθέσεων ἀνταρτῶν σὲ δικά του ὀχυρά∙ πάντως ἡ διένεξη διατηρεῖται ἐλεγχόμενη καὶ καμμία πλευρὰ δὲν ἐπιδιώκει τὴν ὄξυνσή της. Οἱ ἀντιδράσεις τῶν Ἰνδῶν εἶναι θέμα γοήτρου.