Σπασμωδικὲς κινήσεις μόνο

Σὲ σπασμωδικὲς κινήσεις καταφεύγει ὁ Ναπολεοντίσκος, γιὰ τὴν διάσωσή του, ἀλλὰ τελικὰ ἀποβαίνουν εἰς βάρος του∙ τηλεοπτικὲς ἄδειες, παρεμβάσεις στὴν δικαιοσύνη, ἀνοχὴ πρὸς τοὺς ταραχοποιοὺς συμπληρώνουν τὴν διόγκωση τοῦ δημοσιονομικοῦ ἐλλείμματος καὶ τὴν ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς. Εἶναι ἐμφανὲς ὅτι δὲν διαθέτει ἐναλλακτικὴ πολιτικὴ καὶ ἐπαναλαμβάνει κουραστικὰ τὸ παραμύθι κατὰ τῆς διαπλοκῆς, ἀλλὰ μὲ αὐτὸ ἐλάχιστοι ἀσχολοῦνται, ὅταν ἀκόμη καὶ στὸ Σκοπευτήριο τῆς Καισαριανῆς μεταβαίνει σιδηρόφρακτος μὲ ἀστυνομικοὺς γύρω, ἀλλὰ μὲ τὴν χαρακτηριστικὴ ἀπουσία τοῦ δημάρχου καὶ τῶν δημοτῶν της∙ πολλοὶ στὴν κυβέρνηση ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἡ κατάσταση δὲν εἶναι ἀναστρέψιμη, ἀλλὰ ἀντίθετα ὅτι βαίνει γεωμετρικὰ εἰς βάρος τους. Μοναδικὴ λύση προτείνουν τὶς ἐκλογές, ἀφοῦ καὶ ὁ σχηματισμὸς μεταβατικῆς κυβερνήσεως ναυαγεῖ πλέον, λόγῳ ἀρνήσεως τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη∙ δύο πράγματα σκέπτονται, ποῦ βρίσκεται τὸ τελευταῖο σκαλοπάτι τους, μήπως στὴν τρίτη θέση; Καὶ τί γίνεται μὲ τὴν ἀναπότρεπτη λογοδοσία; Μήπως Εἰσαγγελεύς;