Ἀποδείξεις γιὰ ἐνδοτισμὸ στὰ ἐθνικὰ θέματα

Οἰ ἀποδείξεις γιὰ τὸν ἐνδοτισμὸ στὰ ἐθνικὰ θέματα ἐπιβεβαιώνονται ἀπ’ τὰ Τίρανα, ἐνῶ ἄνοιξαν τὰ σύνορα στὸν Ἔβρο γιὰ τοὺς μετανάστες∙ ὁ Ἀλβανὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ἀποκάλυψε, ὅτι μὲ ἀνυπόγραφα ἔγγραφα δεχθήκαμε πολλὰ καὶ ὁ δικός μας ὑπουργὸς ψέλλισε ἀορτιστολογίες. Ἄλλωστε ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὴν γλῶσσα ποὺ χρησιμοποιοῦν στὶς διακοινώσεις τους πρὸς τὴν Ἄγκυρα∙ τὰ κείμενα δὲν εἶναι γραμμένα ἀπὸ διπλωμάτες, ἢ τουλάχιστον ἐλεγμένα, καὶ εἶναι γεμᾶτα λάθη∙ δὲν γίνονται τυχαῖα αὐτά, παρὰ ἐπιδιώκουν τὴν δημιουργία τετελεσμένων στὰ ἐθνικά μας θέματα καὶ νὰ τὰ χαρακτηρίσουν μετὰ ἀβλεψίες ἢ λάθη. Εἶναι γνωστὴ ἡ τακτικὴ αὐτὴ σὲ ὅλους τοὺς ἀφελληνιστές∙ τὸ βλέπουμε αὐτὸ καὶ μὲ τὰ θρησκευτικὰ καὶ τὴν ἐξαφάνιση ἀπ’ τὴν διδασκαλία τῶν παιδιῶν τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας.