Κλιμάκωση κινητοποιήσεων

Ἡ κλιμάκωση τῶν κινητοποιήσεων ἔχει πλέον διττὴ μορφή, πρῶτον, οἱ ὀργανωμένες, ὅπως χθὲς τῶν ἐργαζομένων στὴν ὑγεία, μὲ τὶς ἅμαξές τους καὶ τὰ ἀγροτικά τους∙ δεύτερον, οἱ αὐθόρμητες, μαζικὲς καὶ δυναμικές, ὅπως τῶν ἁπλῶν πολιτῶν κατὰ τῶν πλειστηριασμῶν. Τὰ ΜΑΤ ἀδυνατοῦν νὰ τοὺς ἐλέγξουν, διότι κατεβαίνουν ἀποφασισμένοι καὶ ἔχουν συστήσει καὶ ὁμάδες συνεννοήσεως καὶ ἀλληλεγγύης∙ ἡ κυβέρνηση καὶ ἡ διαπλοκὴ ἀποκρύπτουν τὸ αὐθόρμητο κίνημα, ἀλλὰ αὐτὸ συνδέεται καὶ μὲ τὶς ἀντιδράσεις στὶς ἐμφανίσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου, ὅπως στὴν Καισαριανή, ὅπου ἡ νεολαία της ἦρθε σὲ σύγκρουση μὲ τὴν Ἀστυνομία καὶ ὑπέστη τὰ δακρυγόνα∙ ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς καὶ οἱ μειώσεις μισθῶν καὶ συντάξεων δὲν ἐπιτρέπουν τὴν ἐπιβίωση τὸν χειμῶνα, ἐνῶ τὸ λάθος τῶν πολλῶν νὰ πληρώσουν τοὺς φόρους μὲ πιστωτικὲς κάρτες, τώρα γίνεται ἀντιληπτὸ τοῦ τί σημαίνει. Ὅταν δὲν ἔχουν νὰ πληρώσουν τὶς δόσεις, θὰ νιώσουν τὸ τί ἔκαναν.