Ἐθνικιστικὴ στροφὴ Λονδίνου

Σὲ ἐθνικιστικὴ στροφὴ προχωράει ἡ βρεταννικὴ κυβέρνηση ἐν ὄψει τῶν διαπραγματεύσεων γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν διέθεσε τρία δις στερλίνες γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς οἰκοδομῆς καὶ τὸ Ἐσωτερικῶν ζήτησε τὴν καταγραφὴ ἀπ’ τὶς ἐπιχειρήσεις ὅλων τῶν ξένων ἐργαζομένων σὲ αὐτές. Ταυτοχρόνως ὅμως τραπεζικὴ ἔκθεση ἀναφέρει ὅτι οἱ ζημίες στὸ Σίτυ ἀπ’ τὸ Brexit θὰ φθάσουν τὰ 32 μὲ 38 δις, χωρὶς τὸν ὑπολογισμὸ τῶν ἐπιπτώσεων στὴν ὑπόλοιπη οἰκονομία∙ ἡ Τερέζα Μαίυ δείχνει ὅτι ἔχει λάβει τὶς ἀποφάσεις της γιὰ ἀπομάκρυνση ἀπ’ τὸ εὐρωπαϊκὸ γίγνεσθαι, καθὼς προβάλλει τὶς ἀντιρρήσεις της γιὰ τὴν δημιουργία ἑνιαίου εὐρωπαϊκοῦ στρατοῦ καὶ ἀρνεῖται τὴν συμμετοχὴ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ Ἀσφαλείας γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς τρομοκρατίας. Ἡ ἔξοδος τῶν πολυεθνικῶν ἀπ’ τὸ Σίτυ αὐξάνεται, ἐνῶ καὶ μικρότερες ἐπιχειρήσεις τῆς ἐπαρχίας μεταφέρουν τὴν ἕδρα τους σὲ εὐρωπαϊκὲς πόλεις γιὰ προληπτικοὺς λόγους.