Γκουτιέρες, Γραμματέας ΟΗΕ

Τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ ἐνέκρινε τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ἀντόνιο Γκουτιέρες ὡς νέου Γραμματέως του γιὰ τὰ προσεχῆ δέκα ἔτη, καὶ ἀπομένει ἡ τυπικὴ μᾶλλον ἔγκρισή του ἀπ’ τὴν Γενικὴ Συνέλευση∙ ὁ πρώην πρωθυπουργὸς τῆς Πορτογαλίας εἶναι ὁ πρῶτος Εὐρωπαῖος στὴν κορυφαία θέση τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ, μετὰ ἀπὸ 35 ἔτη. Ὁπωσδήποτε ἡ ἐκλογή του σημαίνει καὶ βελτίωση τοῦ ρόλου τῆς γηραιᾶς ἠπείρου στὰ διεθνῆ πράγματα, διότι εἶναι ἀπ’ τοὺς δεδηλωμένους Εὐρωπαϊστὲς στὴν Εὐρωζώνη∙ τὰ προβλήματα εἶναι πολλά, μὲ πρῶτο τὸν ὀξύτατο ἀνταγωνισμὸ Αμερικῆς καὶ Ρωσίας καὶ τὴν ἀναμέτρησή τους στὴν Συρία καὶ στὴν Μέση Ἀνατολή. Οἱ χειρισμοὶ πρέπει νὰ εἶναι λεπτοί, ἐνῶ θὰ κριθεῖ καὶ ἡ μεσολάβησή του στὸ Κυπριακό, ποὺ βρίσκεται στὴν λεπτὴ φάση ἐπιλύσεώς του.