Ἀποδοκιμασίες στὸ Κολωνάκι

Οἱ ἀποδοκιμασίες τοῦ κόσμου κατὰ τοῦ προέδρου τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας στὸ Κολωνάκι ἦταν ἔντονες προχθὲς τὸ πρωί∙ μόλις κατὲβηκε ἀπ’ τὸ διαμέρισμά του ὁ πρόεδρος ὅπως κάθε μέρα, τότε τὸν ἀντιλήφθηκαν οἱ περαστικοὶ καὶ τοῦ ἔβαλαν τὶς φωνές, «πουλημένε», «γιὰ τοὺς μισθούς σας τὰ κάνετε ὅλα», «δὲν ντρέπεσαι», ἐνῶ σηκώθηκαν καὶ ἄλλοι ἀπ’ τὰ κοντινὰ καφὲ καὶ ἄρχισαν κι αὐτοὶ νὰ φρωνάζουν. Δὲν ἔκανε δέκα βήματα καὶ γύρισε τρέχοντας στὴν πολυκατοικία του∙ ὁπωσδήποτε δὲν εἶναι σωστὸ ἡ ἀποδοκιμασία κατὰ τοῦ προέδρου Ἀνωτάτου Δικαστηρίου, ἀλλὰ καὶ ἡ δική του ἀποστολὴ εἶναι ὁ σεβασμὸς τοῦ Συντάγματος καὶ τῶν νόμων. Ἐὰν τοὺς παραβιάζει αὐτός, τί κάνουν οἱ ἁπλοὶ πολῖτες;