Ψυχρολουσία στὴν Ἀμερικὴ

Στὴν Οὐάσιγκτον ὁ λαλίστατος ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ὑπέστη κανονικὴ ψυχρολουσία∙ ὅλοι, ἀκόμη καὶ ὁ Ἀμερικανὸς ὁμόλογός του, τὸν ἐπέκριναν δριμύτατα, γιὰ τὶς καθυστερήσεις στὶς μεταρρυθμίσεις καὶ τοῦ ἐπισήμαναν, ὅτι ἂν δὲν τὶς προχωρήσει, καὶ μάλιστα γρήγορα, δὲν θὰ ἀρχίσει ἡ συζήτηση γιὰ τὸ χρέος. Ὁ Ναπολεοντίσκος τὸ εἶχε δέσει κόμπο, ὅτι ὁ Τζὰκ Λιοῦ θὰ ἀσκοῦσε πιέσεις στὸν Βόλφγκανγκ Σώυμπλε, γιὰ κάποιες ὑποσχέσεις γιὰ τὴν ρύθμιση τοῦ χρέους μας μέχρι τὰ Χριστούγεννα∙ τὶς περίμενε ἐναγωνίως, ὥστε νὰ τὶς παρουσιάσει καὶ στὸ συνέδριο αὐτῆς τῆς ἑβδομάδος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ ἄνθρακες ὁ θησαυρός… Οἱ δημόσιες ἐπικρίσεις γιὰ τὶς καθυστερήσεις καὶ τὴν ἀπροθυμία πολλῶν ὑπουργῶν γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν μεταρρυθμίσεων ἀντανακλοῦσαν στὸν πρωθυπουργό∙ δηλαδή, τοῦ εἶπαν, «καλὰ μᾶς ὑπόσχεσαι, ὅσα ὑπόσχεσαι, ἀλλὰ ἔλεγξε καὶ τὴν κυβέρνησή σου». Πιστεύουν πλέον ὅτι εἶναι δέσμιος σὲ πολλαπλὸ βαθμὸ τῶν ὑπογείων ἐξαρτήσεων τῆς κυβερνήσεώς του.