Λονδίνο, ἐθνικιστικὴ ροπὴ

Γιὰ ροπὴ στὸν ἐθνικισμὸ κατηγοροῦν τὴν βρεταννικὴ κυβέρνηση, Πανεπιστήμια καὶ πολυεθνικές, διότι ἀπαγόρευσε σὲ Εὐρωπαίους τὴν συμμετοχή τους στὶς ὁμάδες γιὰ τὸ Βrexit∙ ἡ κυβέρνηση δικαιολόγησε τὴν ἀπόφασή της, ὡς προσπάθεια διατηρήσεως τοῦ ἀπορρήτου καὶ τὴν χαρακτήρισε ἐπουσιώδη. Οἱ ἀντιδράσεις ὅμως ἐπεκτάθηκαν καὶ στὴν Σκωτία, ἡ πρωθυπουργὸς τῆς ὁποίας τὴν χαρακτήρισε ἀπαράδεκτη∙ οἱ Βρεταννοὶ ἐπιχειρηματίες ὅμως ἐμφανίζεται ἰδιαιτέρως ἀνήσυχοι, διότι βλέπουν τὴν φυγὴ πολλῶν ἑταιρειῶν, πολυεθνικῶν περισσότερο, ἀπ’ τὴν χώρα, ἐνῶ καὶ βιομηχανίες προγραμματίζουν τὴν μετεγκατάστασή τους, κυρίως ὅσες πωλοῦν τὰ προϊόντα τους στὴν Εὐρώπη. Σὲ διπλωματικὸ ἐπίπεδο οἱ ἀνησυχίες εἶναι ἐντονώτερες, διότι βλέπουν ὅλοι τὴν περιθωριοποίηση της Βρεταννίας στὰ διεθνῆ προβλήματα∙ οἱ μεγάλοι δὲν ἀναφέρονται στὸ Λονδίνο καὶ οἱ μικροὶ ἀναζητοῦν προστασία στὴν Εὐρωζώνη καὶ περισσότερο στὴν Γερμανία. Οἱ Βρετανννοὶ, σχολιάζουν κορυφαῖοι διπλωμάτες, πέτυχαν αὐτὸ ποὺ δὲν ἤθελαν, τὴν ἀνάδειξη τῆς Γερμανίας ὡς κυριάρχου εὐρωπαϊκῆς δυνάμεως πλέον.