Αἴγινα, ἄλλος κυβερνήτης

Τελικά, στὸ δυστύχημα τῆς Αἴγινας ἀποκαλύπτεται ἡ ἀλήθεια∙ ἡ ἐξέταση τοῦ βιολογικοῦ ὑλικοῦ στὸ πηδάλιο καὶ στὰ μηχανήματα ἐλέγχου τοῦ πλοῦ τοῦ ταχυπλόου ἔδειξε ὅτι δὲν βρέθηκε ἴχνος DNA τοῦ γηραιοῦ, ποὺ παραμένει φυλακισμένος ὡς ὁ ὑπεύθυνος κυβερνήτης. Τὸ πρόβλημα ἔχει δύο πτυχές, τὴν ταυτοποίηση τοῦ ἀνθρώπου ποὺ κυβερνοῦσε τὸ σκάφος κατὰ τὴν πρόσκρουση μὲ τὸ τουριστικό, μὲ ἀποτέλεσμα τὸν θάνατο τεσσάρων ἐπιβατῶν καὶ τὸν καταλογισμὸ τῆς εὐθύνης στοὺς Λιμενικούς, γιατὶ δὲν ἔκαναν κανονικὸ ἔλεγχο ἀπ’ τὴν πρώτη στιγμή∙ ὁπωσδήποτε κάτι ἄλλο συνέβη, διότι καὶ ὁ πανίσχυρος στὸν ΣΥΡΙΖΑ Πειραιῶς ὑπουργὸς Ναυτιλίας εἶχε παρέμβει ἀπ’ τὴν πρώτη στιγμή. Πάντως στὸ λιμάνι λένε ὅτι κορυφαῖος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ παραβρισκόταν…