Ἀναταραχὴ στὴν δικαιοσύνη

Ἡ ἀναταραχὴ στὴν δικαιοσύνη ἀποκορυφώνεται, καὶ δείχνει τὴν κατάσταση παρακρούσεως τοῦ Ναπολεοντίσκου, μὲ τὶς αὐταρχικὲς παρεμβάσεις του καὶ τὴν συμπαράσταση τῶν προέδρων τῶν ἀνωτάτων δικαστηρίων, ἐνῶ ἄρχισε τελικὰ χθὲς ἡ συνεδρίαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας γιὰ τὶς τηλεοπτικὲς ἄδειες∙ ἡ ἀπαίτηση τῆς Βασιλικῆς Θάνου, γιὰ παράταση τῆς θητείας της πέραν τῶν 67 ἐτῶν, προκάλεσε θύελλα ἀντιδράσεων, ἐνῶ οἱ δικαστικοὶ μίλησαν, γιὰ τρόμο, ἀπέναντι στὴν ἀντισυνταγματικότητά της καὶ ὁ νομικὸς κόσμος ἔχει ξεσηκωθεῖ, διότι ἡ διάταξη τοῦ Συντάγματος εἶναι ρητή. Ἡ κυβέρνηση ἐπιδιώκει τὴν ἐξαγορὰ τῶν ἀνώτατων δικαστικῶν, καθὼς ἐσπευσμένως ἀνακοίνωσε τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ 25% τοῦ φόρου τῆς τελευταίας πενταετίας, γεγονὸς ποὺ προκάλεσε τὴν ἀγανάκτηση τῶν χαμηλομίσθων καὶ χαμηλοσυνταξιούχων, «μόνο οἱ δικαστικοὶ ἔχουν προβλήματα», λένε∙ ἡ κατακραυγὴ δὲν καταλαγιάζει μὲπαρόμοιες κινήσεις, διότι οἱ κινητοποιήσεις εἶναι συνεχεῖς στὴν πρωτεύουσα καὶ ἐπαρχία. Σὲ πλῆρες ἀδιέξοδο βρίσκεται, δὲν συμμαζεύονται τὰ πράγματα