Ἀποδοκιμασίες καὶ ἀποκαλύψεις γιὰ δραχμὴ

Ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν μπόρεσε νὰ ἀποτρέψει τὶς ἀποδοκιμασίες στὸ πρόσωπό του, κατὰ τὴν εἴσοδό του στὸ συνέδριο, ὅταν ὁμάδα νεαρῶν σήκωσε πανὼ καὶ φώναξε συνθήματα κατὰ τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς∙ τὸ χειρότερο ὅμως ἦρθε ἀπ’ τὶς ἀποκαλύψεις τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ὅτι, ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν τοῦ ἐκμηστυρεύθηκε ὅτι τοῦ εἶχε ζητήσει νὰ τυπώσει δραχμὲς στὴν Ρωσία, καὶ αὐτὸς τὸ ἑρμήνευσε, ὡς προσπάθεια τοῦ Ρώσου προέδρου ἀποτροπῆς τοῦ Grexit. Οἱ μεγάλοι, παρὰ τὶς διαφωνίες τους στὰ ἄλλα θέματα, συμφωνοῦν ὅτι εἶναι τουλάχιστον πολὺ ἀνεύθυνος ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργός∙ ἤδη ἀποδεικνύεται ὅτι χάνει τὴν ὑποστήριξή του καὶ στὸ κόμμα του, ὅταν οἱ σύνεδροι ἦταν 2400 φέτος, ἀπὸ 3000, μὲ κενὲς θέσεις καὶ παγερὴ ἀνταπόκριση στὴν ὁμιλία του, χωρὶς ξένους ἡγέτες.