Κινέζοι, ἀγορὰ τεχνολογίας

Οἱ Κινέζοι προβαίνουν στὴν μαζικὴ ἀγορὰ ἑταιρειῶν προηγμένης τεχνολογίας καὶ πληροφορικῆς στὴν Γερμανία, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἔντονη ἀνησυχία τοῦ Βερολίνου∙ προσφέρουν ἀρκετὰ χρήματα καὶ δελεάζουν τοὺς μετόχους τους, ὁπότε ἡ κυβέρνηση δὲν ἔχει δυνατοτητες ἀντιδράσεως. Ἔτσι μετὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς μεγάλης ἑταιρείας ρομποτικῆς KUKA προχώρησαν σὲ ἄλλες ἑταιρεῖες παραγωγῆς λογισμικοῦ∙ ὁ λόγος εἶναι ἁπλός, ἡ κινεζικὴ γλῶσσα δὲν εὐνοεῖ τὴν σύνθεση πολλῶν ἐννοιῶν, λόγῳ τῆς ἰδεογράμματης γραφῆς της, ὁπότε εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ εἰσάγουν τὸ λογισμικὸ ἀπ’ τὴν Δύση ἢ τὶς Ἰνδίες καὶ τὴν Ρωσία. Ἡ Γερμανία ἔχει τὶς περισσότερες ἑταιρεῖες πληροφορικῆς στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν πληρέστερη αὐτοματοποίηση στὴν βιομηχανία της. Αὐτὲς τὶς ἑταιρεῖες ἀγοράζει μὲ κανονικὸ πρόγραμμα.