ΒΡΙΚΣ, ἀνάχωμα σὲ πιέσεις

Ἡ ἕνωση τῶν ΒΡΙΚΣ ἀποτελεῖ τὸ ἀνάχωμα στὶς πιέσεις τῶν μεγάλων, δήλωσε ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν, ἐν ὄψει τῆς αὐριανῆς διασκέψεως κορυφῆς τους στὴν Γκόα τῶν Ἰνδιῶν∙ οἱ ἡγέτες, Βραζιλίας, Ρωσίας, Ἰνδιῶν, Κίνας καὶ Νοτίου Ἀφρικῆς, ἐπιθυμοῦν νὰ δείξουν στὴν διεθνῆ κοινότητα ὅτι ἡ ἕνωσή τους εἶναι ἰσχυρὴ καὶ παροῦσα στὶς παγκόσμιες ἐξελίξεις, παρὰ τὶς περιπέτειες στὴν Βραζιλία. Ἡ ἔμφασή τους δίδεται πλέον σὲ τρία θέματα, στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὸ ἐνεργειακό, στὴν πληροφορικὴ καὶ στὸ συναλλαγματικό, μὲ τὴν πλήρη στήριξή τους στὸ ρεμίνμπι, ὡς νόμισμα τοῦ κανίστρου τῶν τραβηκτικῶν δικαιωμάτων∙ ἤδη Μόσχα καὶ Νέο Δλεχὶ ἄρχισαν τὴν μετατροπὴ μέρους τῶν συναλλαγματικῶν της διαθεσίμων ἀπὸ δολλάρια σὲ ρεμίνμπι, ἐνῶ ἀκολουθοῦν οἱ ἄλλοι καὶ χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου.