Παγερὸ κλείσιμο συνεδρίου

Τὸ συνέδριο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὁλοκληρώθηκε σὲ πιὸ παγερὸ κλίμα ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ ἄρχισε, καὶ χωρὶς αἴσθηση τῆς πολιτικῆς ἀνατροπῆς∙ ἡ ἐκλογὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου μὲ σταλινικὸ ποσοστὸ δὲν ἐξέπληξε κανέναν καὶ ἦταν ἀναμενόμενο, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἡ ἰσορροπία στὸ ἐσωτερικό του, ἀπ’ τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ περισσότεροι δὲν θέλησαν νὰ ἀναμετρηθοῦν καὶ ἔπαιξαν ὡς νεκρὰ φύσις τὸ τριήμερο, ὅσοι δηλαδὴ παρέμειναν, διότι οἱ περισσότεροι διέρρευσαν ἐγκαίρως. Ἡ ἑπόμενη ἡμέρα εἶναι τὸ πρόβλημα, διότι ἀκολουθεῖ ὁ ἀνασχηματισμός, ἂν γίνει καὶ δὲν προλάβουν οἱ πολιτικὲς ἐξελίξεις∙ ἡ ψυχρὴ ὑποδοχὴ τῶν συνέδρων στὴν δευτερολογία ἦταν πάγος, καὶ ἡ ἀδιαφορία τῶν λίγων νέων στὴν ἐπαφή του μαζί τους, ἦταν τὸ σοβαρώτερο μήνυμα, ὅπως διαπιστώνουν οἱ παλιοὶ ἀναλυτὲς ποὺ γνωρίζουν τὴν ἑρμηνεία τῶν χρησμῶν τοῦ ἁπλοῦ κόσμου. Ὁ λόγος του εἶναι σαφής, ἡ κυβέρνηση τελείωσε κι ὅσο πιὸ γρήγορα τὸ καταλάβει τόσο καλύτερα γι’ αὐτήν.