Ἀποστάσεις ἀσφαλείας ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανοὺς

Οἱ Ἀμερικανοὶ τηροῦν δημοσίᾳ ἀποστάσεις ἀσφαλείας ἀπ’ τὴν κυβερνητικὴ πολιτικὴ καὶ ἐπιμένουν, ὅτι πρέπει πρῶτα νὰ πριωθηθοῦν οἱ μεταρρυθμίσεις καὶ ἡ ἀποκατάσταση ἐμπιστοσύνης στὴν οἰκονομία μετ ἀκολουθοῦν οἱ συνομιλίες γιὰ τὸ χρέος∙ ἡ προπαγάνδα τοῦ Ναπολεοντίσκου γιὰ ἀμερικανικὴ στήριξη στὸ χρέος, μὲ πιθανὴ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα, τινάζεται στὸν ἀέρα, ἀμέσως μετὰ τὸν κόλαφο ἀπ’ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας γιὰ τὶς τελεοπτικὲς ἄδειες∙ ἡ κυβέρνηση ἀπομένει χωρὶς ἀμυντικὴ γραμμή, καθὼς εἶχε ἐναποθέσει ὅλες τὶς ἐλπίδες της στὰ δύο αὐτὰ θέματα, ὑπολογίζοντας μάλιστα στὴν καλλιέργεια πολώσεως, ὡς μέσου προπαγάνδας της κατὰ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις. Ἤδη ἀπομένει ἐντελῶς γυμνὸς ὁ πρωθυπουργὸς καὶ μὲ αὐστηρότατη τὴν κριτικὴ ἀπὸ πολλοὺς ὑπουργούς∙ ἀκόμη καὶ ὁ ἀνασχηματισμὸς πάει περίπατο πλέον.