ΣΥΡΙΖΑ, πρὸς αὐτοπροστασία

Στὴν αὐτοπροστασία τους δείχνουν ὅτι προσφεύγουν πολλὰ κυβερνητικὰ στελέχη, διαφορποιηούμενα ἀπ’ τὶς παρακρατικὲς μεθοδεύσεις∙ γνωστὸς ἀριστεροαυτόνομος διαφωνεῖ μὲ τὴν δημοσίευση κι ἀπ’ τὴν Αὐγὴ προσωπικῶν δεδομένων, ἐπώνυμος ὑπουργὸς προειδοποιεῖ ὅτι τὸ πρόγραμμα δὲν βγαίνει καὶ ὅτι δὲν εἶναι ἀνεκτὸ τέταρτο μνημόνιο, ἄλλος διαφοροποιεῖται πλήρως ἀπ’ τὴν ὑπόθεση τηλεοπτικῶν ἀδειῶν. Αὐτὸ λέγεται, «ξέφραγο ἀμπέλι», κανένας δὲν συνεννοεῖται μὲ κανέναν, ἐνῶ ὅλες οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες ὑπολειτουργοῦν ἢ πολλὲς ἔχουν διακόψει τὴν λειτουργία τους, λόγῳ ἐλλείψεως χρηματοδοτήσεως∙ ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ὅμως ὑπερηφανεύεται γιὰ τὸ μεγάλο πρωτογενὲς πλεόνασμα, ἀλλὰ ὁ Εὐάγγελος Μυτιληναῖος προειδοποίησε, ὅτι σὲ λίγο καιρὸ δὲν θὰ ὑπάρχει ἑλληνικὴ ἐπιχείρηση, διότι οἱ ξένες δανείζονται μὲ 1% καὶ οἱ δικές μας μὲ 8%. Κανένας ὅμως στὴν κυβέρνηση δὲν τὸν ἀκούει, ἐνῶ καὶ γιὰ τὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δὲν ὑπῆρξε συμφωνία, διότι ἡ Νέα Δημοκρατία ἐπιμένει στὴν κατάργηση τοῦ νόμου προηγουμένως.