Κακουργηματικὲς πράξεις

Ἡ χρήση προσωπικῶν δεδομένων ἀπὸ ἔντυπα καὶ ἡ ἐπίκλησή τους ἀπ’ τὸν ὑπουργὸ Δικαιοσύνης, γιὰ τὴν ἄσκηση διώξεως κατὰ ἀνωτάτων δικαστῶν, εἶναι κακούργημα κατὰ τὸν νόμο∙ ἑπομένως ὑπόκεινται ὅλοι στὴν ἐφαρμογή του, ἡ ὁποία δὲν θὰ ἀργήσει νὰ γίνει ἀπ’ τὴν σημερινὴ ἢ τὴν ἑπόμενη Βουλή. Ἡ κυβέρνηση ἐπιστρέφει τὴν χώρα, ὄχι στὸν φασισμὸ τῆς πρόσφατης ἱστορίας, ἀλλὰ στὴν Ἱερὰ Ἐξέταση τοῦ Μεσαιῶνος∙ ἡ πολιτικὴ ζωὴ καὶ ἡ διάκριση τῶν ἐξουσιῶν θὰ κρίνονται ἀπ’ ὅσους ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ παρακολουθοῦν τοὺς ἄλλους ἀπ’ τὴν κλειδαρότρυπα. Ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ ὁ ὑπουργός του θὰ λογοδοτήσουν, ἐνῶ ἤδη οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν ἐκφράσει τὶς ἀνησυχίες τους γιὰ τὶς ὠμὲς παρεμβάσεις στὴν δικαιοσύνη.