Ἐπανεκκίνση μεγάλων ἔργων

Ἡ ἐπανεκκίνηση τῶν μεγάλων ἔργων ἀποτελεῖ καμπὴ στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, καθὼς συμφώνησαν οἱ ὑπουργοὶ μὲ τοὺς παραχωρησιούχους γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τῶν συμβάσεων· οἱ ἐπιπτώσεις ἀναμένονται εὐνοϊκές, κι ἀπομένει ἡ ἔγκριση τῆς Ἐπιτροπῆς, ὁπότε τὰ ἐργοτάξια ἐκαθίστανται τὸν Ἀπρίλιο. Πάντως διασώθηκαν ὅλα τὰ ἔργα, καθὼς διασφαλίζεται ἡ χρηματοδότησή τους ἀπ’ τὶς μεγάλες τράπεζες, χάρις καὶ στὴν ἀνακεφαλαιοποίησή τους· ὁ ἀντίκτυπος στὶς τοπικὲς κοινωνίες μετράει περισσότερο, διότι αὐτὲς θὰ ζήσουν τὶς πολλαπλαστικὲς ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία τους. Στὰ ἄλλα, ἡ κυβέρνηση ὑποχώρησε γιὰ δεύτερη φορά, στὴν κατάργηση τῶν προνομίων τῶν ὑπαλλήλων τῆς Βουλῆς, μὲ τὴν ἀπειλή τους γιὰ ἀπεργία κατὰ τὴν συζήτηση τῶν πράξεων νομοθετικοῦ περιεχομένου· οἱ διασυνδέσεις τῶν συντεχνιῶν καὶ ἡ βοήθεια τῆς διαπλοκῆς συνέβαλαν τὰ μέγιστα. Οἱ καταβολάδες τῆς τριακονταετίας ἔχουν πάμπολλες διακλαδώσεις. Τελικὰ ἡ ἐκροὴ κεφαλαίων ἀπ’ τὶς τράπεζες ἀνῆλθε σὲ ἑκατὸ δις εὐρὼ τὴν τριετία.