Εὐρωζώνη, ἔγκριση δόσεως

Ἡ ἔγκριση τῆς δόσεως ἀποφασίζεται ἀπ’ τὸ Εὐρωσυμβούλιο, καθὼς οἱ καθυστερήσεις τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἐξαντλήθηκαν, ἀλλὰ καὶ προκάλεσαν τὴν ὀργὴ τῶν Εὐρωπαίων· οἱ ἑταῖροι μας δηλώνουν ἱκανοποιημένοι ἀπ’ τὴν ἐπαναγορὰ τῶν ὁμολόγων κι ἀγνοοῦν τὴν ἀριθμολαγνεία τῶν προπαγαδιστῶν, διότι γνωρίζουν ὅτι, τὸ κρίσιμο θέμα πλέον εἶναι ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση ἔχουν γίνει πολλά. Τὸ φορολογικὸ κατατίθεται αὔριο, διότι ἐπέμεινε τὸ ΔΝΤ ἔχειν πρόσθετες πληροφορίες, ἀλλὰ περισσότερο κωλυσιεργεῖν· ἔχει πετύχει ἤδη τὸν σκοπό του, γιὰ τὸ χάσιμο τῆς δυναμικῆς τῶν ἑορτῶν στὴν ἀγορά, μὲ τὴν διοχέτευση τῶν κονδυλίων ἐγκαίρως· ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι παραπροϊόντα τῆς τριετίας. Τὸ οὐσιαστικὸ ὅμως εἶναι ἄλλο, ἡ διατήρηση σὲ ὑψηλὸ ἐπίπεδο τῆς ψυχολογίας τοῦ κόσμου, ἐνῶ τὸ δικαστήριο διέταξε τὴν κατάσχεση τῆς περιουσία τοῦ Λαυρέντη Λαυρεντιάδη καὶ καλεῖται ὁ Ἀνδρέας Γεωργίου σὲ ἀπολογία γιὰ τὰ δημοσιονομικὰ στοιχεῖα.