Ἀμερικανόδουλη διαπλοκὴ

Ἡ φύση τῆς ἀμερικανόδουλης διαπλοκῆς ἀποκαλύφθηκε, γιὰ ἄλλη μία φορά, στὴν ὑπόθεση τῆς διαλύσεως τῶν «Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων» -ποὺ οὔτε Ἕλληνες, οὔτε ἀνεξάρτητοι εἶναι- καὶ στὴν πλήρη συγκάλυψή της· ἡ πληροφορία μεταδόθηε ἀργὰ καὶ ἀφοῦ εἶχαν προηγηθεῖ εἰδήσεις, μὲ τὴν προβολὴ τοῦ προέδρου τους, ἐπικριτικοῦ πάντοτε κατὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ. Μεταδόθηκε ἡ παραίτηση καὶ ἡ παρέμβαση τῶν στελεχῶν, ξερά, χωρὶς σχόλια καὶ βιαστικά, ἐνῶ συνεχίστηκε ἡ ἀντιευρωπαϊκὴ προπαγάνδα καὶ ἡ ἐξύμνηση τῶν ἀμερικανικῶν ἐπιτευγμάτων, ποὺ μόνο αὐτοὶ τὰ ξέρουν, κανεὶς ἄλλος στὸν κόσμο. Ὁ ἱστορικὸς ποὺ ξεφυλλίζει τὸν ἐλεγχόμενο ἀπ’ τὴν κομμεντατοῦρα τύπο τῆς Κατοχῆς δὲν βρίσκει τόσους ἐπαίνους πρὸς τὸ ναζιστικὸ καθεστώς, παρὰ τὸν πόλεμο. Δικαίως ἀγανακτεῖ ὁ κόσμος.