Τῆς ἐν Σαλαμίνι ναυμαχίας

Τὰ παραδείγματα τῆς θυσίας πρὸς τοὺς θεούς, γιὰ τὴν σωτηρία τῆς πατρίδος, ἀναφέρονται ἀπ’ τὸν Πλούταρχο, μὲ ἀφορμὴ τὴν μάχη στὰ Λεῦκτρα· ὁ Λεωνίδας θυσιάσθηκε εἰς τὰς Θερμοπύλας. Ἀλλὰ ἐνῶ, «ἔτι δὲ τοὺς ὑπὸ Θεμιστοκλέους σφαγιασθέντας ὠμηστῇ Διονύσῳ πρὸ τῆς ἐν Σαλαμίνι ναυμαχίας»· ἐπίσης τοὺς σφαγιασθέντες πρὸς τιμὴν τοῦ ὠμηστοῦ Διονύσου ἀπ’ τὸν Θεμιστοκλῆ, πρὶν ἀπ’ τὴν ναυμαχία τῆς Σαλαμίνος. «Ἑκείνοις γὰρ ἐπιμαρτυρῆσαι τὰ κατορθώματα»· καὶ τὰ κατορθώματά τους τὸ ἐπιβεβαιώνουν. «Τοῦτο δέ, ὡς Ἀγησίλαον ἀπὸ τῶν αὐτῶν  Ἀγαμέμνονι τόπων ἐπὶ τοὺς αὐτοὺς στρατευόμενον πολεμίους»· ἀλλὰ αὐτό, ὅταν ὁ Ἀγησίλαος ἀπ’ τοὺς ἴδιους τόπους ἐπίσης ἐξεστράτευσε κατὰ τῶν ἴδιων ἐχθρῶν, τῶν Περσῶν. «ᾝτησε μὲν ἡ θεὸς τὴν θυγατέρα σφάγιον καὶ ταύτην εἶδε τὴν ὄψιν ἐν Αὐλίδι κοιμώμενος»· ζήτησε ἡ θεὰ Ἄρτεμις τὴν θυσία τῆς θυγατρός του κι αὐτὸ τὸ ὄνειρο τὸ εἶδε ἐνῶ κοιμόταν στὴν Αὐλίδα.