Ποῦτιν, ξένες παρεμβάσεις

Ὡς ὑπονομευτικὲς γιὰ τὴν δημοκρατία στὴ Ρωσία, χαρακτήρισε, τὶς παρεμβάσεις τῶν ξένων μὲ τὴν μορφὴ τῆς χρηματοδοτήσεως πολιτικῶν ὀργανώσεων, ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν, στὸ ἐτήσιο μήνυμά του πρὸς τὸν ρωσικὸ λαό· ὁ Ρῶσος πρόεδρος ἐπανέλαβε ὅτι ἡ χώρα του ἀκολουθεῖ τὸν δικό της δημοκρατικὸ δρόμο καὶ δὲν χρειάζεται ἀντιγράψαι τὰ ξένα πρότυπα. Στὰ οἰκονομικὰ δήλωσε ὅτι θὰ ἀρχίσει ὁ ἔλεγχος τῶν καταθέσεων Ρώσων μεγιστάνων τοῦ πλούτου σὲ παράκτιες ἑταιρεῖες καὶ ὑπογράμμισε τὴν προσαρμογὴ τῆς ρωσικῆς οἰκονομίας στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία καὶ στοὺς πρωτοπόρους παγκοσμίως κλάδους της· ὁ πρόεδρος προδιέγραψε τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ τῆς ἑπομένης δεκαετίας καὶ τὴν ἔμφαση στὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῆς παραγωγικῆς της ὑποδομῆς, ὤστε νὰ μὴν ἐξαρτᾶται, ὅπως συμβαίνει ἀκόμη, μόνο ἀπ’ τὶς ἐξαγωγὲς πρώτων ὑλῶν καὶ ὑδρογονανθράκων.