Σαμαρᾶς, ἀλλαγὴ πλεύσεως

ἔγκριση τῆς δόσεως, 52 δις εὐρὼ συνολικά, σημαίνει τὸ τέλος τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν νέα ἀφετηρία γιὰ τὴν χώρα, δήλωσε ὁ πρωθυπουργός, μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Συμβουλίου τῶν Ὑπουργῶν· ἡ εἴσπραξη τῶν 34 γίνεται ἐντὸς τῶν ἡμερῶν, τὰ ὁποῖα διατίθενται, 16 στὶς τράπεζες, ἕνδεκα στὰ χρέη καὶ ἑπτὰ στὸν προϋπολογισμό. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς αἰσθάνθηκε ἀνακούφιση, μετὰ τὴν ἀγωνία τῶν πέντε μηνῶν τῶν συνεχῶν καθυστερήσεων ἀπ’ τὴν πλευρὰ τῶν κερδοσκόπων καὶ τὴν καταστροφολογία τῆς διαπλοκῆς· ὁ χρόνος γιὰ τὴν ἀξιοποίησή τους στὴν ἀγορὰ τῶν ἑορτῶν εἶναι ἐλάχιστος, ἀλλὰ ἐπιδιώκεται τὸ μέγιστο ἀποτέλεσμα. Στὴν πολιτικὴ δυναμικὴ ἀλλάζουν πολλά, διότι εἶναι ἐμφανέστατες πλέον οἱ προοπτικὲς γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, καθὼς διοχετεύονται χρήματα στὴν ἀγορά, κεφάλαια στὶς τράπεζες καὶ ξαναρχίζουν τὰ μεγάλα ἔργα. Ἡ ἀπογοήτευση τῶν καταστροφολόγων, πολιτικῶν καὶ διαπλεκομένων, φαίνεται ἀπ’ τὴν βροντερὴ σιωπή τους.