Διάλυση τῶν Ἀνεξαρτήτων

διάλυση τῶν ΑΕΛ ἄρχισε, μὲ τὴν ἀποχώρηση δύο βουλευτῶν τους, μετὰ τὴν προχθεσινὴ τῶν τεσσάρων πρώην βουλευτῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀποκάλυψη τῶν ἀτλαντικῶν διασυνδέσεών τους· οἱ ἀποχωρήσαντες κατήγγειλαν τὶς παρεμβάσεις Ἀμερικανῶν καὶ πρώην ὑπουργοῦ τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ ἐκτὸς κόμματος πλέον, ἐνῶ σὲ ἐπίπεδο ἁπλῶν στελεχῶν ἀραιώνουν κανονικά. Ἡ ἀποστολή τους, γιὰ τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας, τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν πρόσδεση μὲ τὸ δολλάριο, ὅπως ἰσχυριζόταν ὁ πρόεδρός τους, τελείωσε μὲ παταγώδη ἀποτυχία, ἐνῶ οἱ ἄλλοι ἀτλαντοκίνητοι ποιοῦν τὴν νύσσαν κι ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν βρίσκει μιὰ λέξη γιὰ τὸ πολιτικὸ γεγονός· τὸ πολιτικὸ σκηνικὸ ἀλλάζει καὶ ἡ δυναμική του ἄρδην μὲ ταχεῖς ρυθμούς.