Λαυρεντιάδης, Στατιστικὰ

Οἱ οἰκονομικοὶ εἰσαγγελεῖς συνεχίζουν ἀπτόητοι τὸ ἔργο τους καὶ καλοῦν γιὰ κανονικὴ ἀνάκριση τὸν πρόεδρο τῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς, γιὰ τὴν ἀλλοίωση τῶν δημοσιονομικῶν στοιχείων, ἐνῶ τὸ Πρωτοδικεῖο διέταξε τὴν κατάσχεση ὁλοκλήρου τῆς περιουσίας τοῦ Λαυρέντη Λαυρεντιάδη καὶ τῶν 29 συνεργατῶν του καὶ ἡ ἀνακρίτρια τὸν συνέλαβε ὡς ὕποπτο διαφυγῆς· οἱ ἔρευνες στὰ σκάνδαλα τῆς τριακονταετίας συνεχίζονται, παρὰ τὶς προσπάθειες πολλῶν ἀντιπολιτευομένων γιὰ τὴν συγκάλυψή τους. Μὲ τὸν Λαυρεντιάδη καταδικάζεται, ὁ ἄνθρωπος της Carlayle, τῆς μητρικῆς τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατιωτικοβιομηχανικοῦ συμπλέγματος μεταπολεμικά, ἐνῶ μὲ τὸν Ἀνδρέα Γεωργίου τὰ ὄργανα τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων· ὁ Ναπολεοντίσκος, οἱ πομφόλυγες τῆς πολιτικῆς ἀποφεύγουν τὰ σκάνδαλα αὐτά. Οἱ ἄνθρωποί τους ἔχουν πάρει μεταγραφὴ στὸ ΣΥΡΙΖΑ.