Εὐρωζώνη, ἔναρξη ἐξόδου ἀπ’ τὴν κρίση

Ὡς ἔναρξη τῆς ἐξόδου τῆς Εὐρωζώνης ἀπ’ τὴν κρίση ἐντὸς τριετίας χαρακτήρισε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ τὴν ἔγκριση τοῦ ἑλληνικοῦ προγράμμματος· ἡ καγκελάριος ἔδωσε τὸν τόνο τῆς οἰκονομικῆς προοπτικῆς τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς, μὲ σκοπὸ τὴν ἐνθάρρυνση τῶν παραγόντων της καὶ τὴν ἀναζωογόνηση τῆς ἀγορᾶς. Συμπληρωματικά, τὶς ἴδιες ἀπόψεις ἐξέφρασε καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Σταθεροποιητικοῦ Μηχανισμοῦ, ὁ ὁποῖος καλύπτει τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς κρίσεως τῶν νοτίων χωρῶν· οἱ οἰκονομικοὶ παρατηρητὲς πιστεύουν ὅτι, τὸ πρόβλημα μὲ τὴν Ἑλλάδα ἀντιμετωπίζεται, ὅπως καὶ μὲ τὴν Ἱσπανία, ἀλλὰ θεωροῦν πλέον σοβαρὸ μόνο ἐκεῖνο τῆς Ἰταλίας. Ὁ Μάριο Μόντι δὲν ἀνακοίνωσε ἀκόμη τὴν ὑποψηφιότητά του γιὰ τὴν πρωθυπουργία, ἀλλὰ πιστεύεται ὅτι αὐτὸ εἶναι θέμα χρόνου. Παραμερίζεται ὁριστικὰ ὁ Σύλβιο Μπερλουσκόνι.