Ἀμήχανος ἀτλαντικὸς τύπος

Οἱ ἀντιδράσεις τοῦ ἀτλαντικοῦ τύπου εἶναι χαρακτηριστικὲς τῆς ἀμηχανίας καὶ τῆς κακίας του γιὰ τὴν ἔγκριση τῆς δόσεως στὴν Ἑλλάδα· καθημερινὰ βομβάρδιζαν τὸ κοινὸ μὲ δηλώσεις, ἐπωνύμων καὶ μή, γιὰ ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, τὴν χρεωκοπία μας καὶ τὶς ἀδιόρθωτες πλέον κακὲς συνήθειές μας. Ἡ εἴδηση δόθηκε στὶς ὑποσημειώσεις, σὰν δευτερευούσης σημασίας, ὅταν εἶχαν προδιαγράψει τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ οἱ κερδοσκόποι ἔχασαν οὐκ ὀλίγα στὴν καταστροφολογία τους· οἱ ἀποκαλύψεις φέρνουν σὲ ἀδιέξοδο τὶς Κασσάνδρες τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς καὶ τὰ ἐπιχώρια δουλικὰ ὄργανά τους, διότι ἀκόμη συνεχίζουν τὴν ἀντιευρωπαϊκὴ προπαγάνδα. Οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ πρῶτο τὸ Βερολίνο, ἀμύνθηκαν σκληρὰ τὴν τριετία, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς ἑλληνικῆς χρεωκοπίας, παρὰ τὶς ἀπεγνωσμένες προσπάθειες τῆς τότε σοσιαλιστικῆς κυβερνήσεως.