Ἔρευνες κατὰ ὀργανώσεων

Εἰσαγγελεία Πρωτοδικῶν ἄρχισε συστηματικὲς ἔρευνες τῶν κονδυλίων τῶν Μὴ Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων καὶ διαπίστωσε οὐκ ὀλίγα· οἱ εἰσπράξεις ἀπ’ τὸ δημόσιο ἀνέρχονται σὲ δεκάδες ἢ καὶ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια εὐρώ, ἐνῶ τὰ δικαιολογητικὰ εἶναι, σχεδὸν σὲ ὅλες, ἐλλειπῆ ἢ καὶ ἄφαντα, γιὰ τὶς ὑποτιθέμενες δράσεις τους στὶς χῶρες τοῦ Ἰσημερινοῦ ἢ τῆς Ἀσίας, γιὰ τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντοςτῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Μόνο τέτοιες ἀποδείξεις δὲν ἔχουν, ἐνῶ εἶναι πολλὲς οἱ δαπάνες γιὰ προσωπικὰ ἔξοδα, σὲ ὑπερπολυτελῆ ξενοδοχεῖα καὶ θέρετρα ἀναψυχῆς· κάποιες διαπρέπουν στὶς δαπάνες, ὅπως ἡ «Δήμητρα» ἀπ’ τὴν Λάρισα, ἐνῶ πολλὲς ἔχουν καὶ διασυνδέσεις μὲ ἄλλες στὴν Ἀμερική. Πλήρωνε τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο καὶ ἀπολάμβαναν οἱ ἡμέτεροι.